Odd-Hugo Pedersen fra Norges Lastebilforbund, fylkesvaraordfører Benjamin Furuly (Høyre) og Storfjordordfører Geir Varvik nærmest krever at strekningen Nordkjosbotn-Oteren må tas inn i første planperiode på Nasjonal Transportplan.

Krever at strekningen Nordkjosbotn-Oteren blir prioritert

– Det må bli slutt på å stå med lua i handa. Det er på tide at regjeringa gjør noe med de fine tingene de har med i Nasjonal Transportplan (NTP). Strekningen Nordkjosbotn-Oteren må tas inn i første planperiode.

Publisert Sist oppdatert

Ordene tilhører Storfjordordfører Geir Varvik, som er klar på at også lokalpolitikerne i både Storfjord og Balsfjord må være frampå.

– Storfjord kommunestyre hadde store forventninger til regjeringens fremleggelse av NTP for perioden 2025-2036. Våre forventninger om snarlig oppstart av E6 Oteren-Nordkjosbotn ble ikke tatt til følge. Ei strekning som var ferdig planlagt av Statens vegvesen og reguleringsplaner som var godkjent av både Storfjord og Balsfjord kommune. Det er jo bare å sette spaden i jorda, sier Varvik.

Føler seg sviktet

Han legger ikke skjul på at han er skuffet, og legger til at med Finland og Sverige sin inntreden i NATO, vil E6 og E8 i Storfjord kommune være av avgjørende betydning for forsyningssikkerheten.

– Sterk satsing også i Storfjord kommune vil være avgjørende for å sikre et transportsystem som sørger for sikker fremkommelig for personer, næringsliv, Forsvar og andre. I så måte svikter den fremlagte NTP Storfjord kommune på mange måter. Vi forventer derfor at behandling i Stortinget prioriterer denne strekning i første del av planperioden, sier Varvik.

Krever tatt inn

Det gjør også Benjamin Furuly, Høyres varaordfører i Troms fylkeskommune.

– I disse dager skal Stortinget snart i gang med forhandlinger om NTP som ble lagt fram av Regjeringa rett før påske. Et av de veiprosjektene som var med i forrige nasjonale transportplan, men som nå er blitt skjøvet ut i tid er strekningen mellom Nordkjosbotn og Hatteng. Vår prioritet er Malangen østre, men Høyre i Troms krever at også strekningen Nordkjosbotn-Hatteng må bygges i sammenheng med videre utbygging mellom Olderdalen og Langslett, sier Furuly.

Han er enig med Stordfjordordføreren at det handler om å sørge for at de som ferdes på strekningen kan gjøre dette trygt.

– Som sagt krever vi at Stortinget tar veien inn i første periode, ettersom den er klar for bygging, og har vært lovet tidligere. Det er særlig viktig at det prioriteres utbygging i nord med det nye sikkerhetspolitiske perspektivet. Nå må det vises at det er gjennomføringsevne, sier Furuly.

Flyttet fra Nye Veier

Det var i mars 2021 det ble avgjort at Ny E6 Nordkjosbotn – Hatteng og E6 Olderdalen-Langslett prioriteres i Nasjonal Transportplan.

Førstnevnte et prosjekt som av Statens vegvesen var estimert med en kostnad på 1,8 milliard, og i dette prosjektet inngikk også utbedring av E8 fra Nordkjosbotn til Jernberg. Utbedring av strekningen Olderdalen – Langslett var estimert til 2,1 milliard. Det betydde at forrige regjering bevilget nærmere 4 milliarder for å gjøre fremkommeligheten bedre og veiene sikrere. Et oppdrag gitt til det statlige selskapet Nye veier AS. Kort tid senere ble det kjent at på grunn av stor prisøkning utsettes de to vegprosjekter. Nye Veier AS viste til at etter krigen brøt ut i Ukraina hadde det vært en stor prisøkning.

– Uansett har samfunnet spart 33 milliarder etter at Nye Veier startet med å bygge veier i Norge, men nå er dette flyttet fra Nye Veier til Statens vegvesen. For oss i Høyre er det ikke viktig hvem som bygger, men at veiene blir bygget. Og – vi har full tilslutning fra hele fylkestinget. Det er tverrpolitisk enighet om at veistrekningen må inn i første planperiode, sier Furuly.

300 vogntog daglig

At det må bevilges midler til veiene i nord er også Odd-Hugo Pedersen sin klare formening. Regionsjefen i Norges Lastebilforbund med det administrative ansvaret i Nord-Norge forteller at veien er arbeidsplass for svært mange yrkessjåfører.

– Daglig kjører det nærmere 300 vogntog på stekningen fra Nordkjosbotn til Oteren. Ei strekning med mye 60-soner og ei strekning der det er lite med gang- og sykkelveier. Flere plasser er det også mye svinger og dårlig veiskulder, sier Pedersen.

Varvik skyter inn og sier at dette antallet økes i perioder, og forklarer dette med at når det slaktes på anleggene på Skjervøy og Arnøy går det 40 vogntog bare derfra i døgnet.

– Ja, det koster ekstra å kjøre på dårlige veier. Det blir ekstra belastning på kjøretøyene og forbruket av drivstoff øker, og det samme gjør utslipp av CO2, sier Odd-Hugo Pedersen.

Deler Norge i to

Storfjordordføreren legger til at også tunell Grasnes E6 på ei rasutsatt strekning i Storfjord har tidligere vært høyt på prioriteringslisten, men er nå tatt ut på den fremlagte NTP.

– Ved ras på denne strekningen deles Norge i praksis i to. Et sårbart punkt med dagens beredskapsfokus, så vi forventer at behandling i Stortinget tar denne inn igjen og gir den høy prioritet, sier Varvik.

En kampklar storfjordordfører Geir Varvik, mener det er på tide at regjeringa gjør noe med de fine tingene de har med i Nasjonal Transportplan (NTP).

Jernbane

Han viser samtidig til at Nordområdene er Norges viktigste satsingsområde, men på tross av dette slutter den norske jernbane der Nordområdene starter.

– Arktis som en fredelig og stabil region er avgjørende for bredden av norske interesser. Jernbane i Nord-Norge, og da spesielt i Troms er viktig for arktis, men enda viktigere for vår nasjon, sier Varvik.

Storfjordordføreren mener bane i nord har aktualisert seg ytterligere i lys av den sikkerhetspolitiske situasjonen, samt finsk og svensk medlemskap i NATO. Varvik viser til at det i NTP pekes det på at jernbane spiller en særskilt rolle i den totale forsvarsevne.

– Troms fylkes, og våre innspill om jernbane i Troms med tilknytning til banenett i Finland er ikke tatt med. I NTP blir jernbane forespeilet en investering på ca. 436 milliarder i planperioden, noe som er ca. 36 prosent av det totale samferdselsbudsjettet. Ikke en enste krone av dette går til områdene med grense til Finland eller i tiltak som omhandler Troms fylkes. Som sagt innledningsvis må det bli slutt på å sitte med lua i handa. Vi forventer at behandling i Stortinget også tar med jernbaneforbindelse fra Storfjord til Finland, avslutter en kampklar Geir Varvik.

Powered by Labrador CMS