Balsfjord formannskap fikk info om ståa i forbindelse med Nordkjosbotn skole og fikk samtidig beskjed om at 16. mai blir det ekstraordinære møter der modulskole skal behandles.

Tre år før ny skole i Nordkjosbotn forventes ferdig

Det er vanskelig å si hva som er sikreste oppgjørsform, men tidsperspektivet for når ny skole står ferdig i Nordkjosbotn er nærmere tre år enn to år.

Publisert

På mandagens formannskapsmøte orienterte kommunalsjef Lillian Pedersen om ståa med tanke på rivning og gjenoppbygging av skolen. Her gikk hun gjennom styrt gjennomføring i tett samarbeid med KLP.

Styrt eller skjønn

– Vi kan velge å gå gjennom styrt gjenoppbygging eller skjønn. Tryggeste økonomiske løsning er styrt gjennomføring. Da vet vi at vi får igjen det som er brent ned, sa Pedersen.

Hun la til at ved skjønn må det vurderes hva dette vil tilsvare, og det må oppnevnes skjønnsmenn som blir enige, uten innvirkning fra partene.

På spørsmål om tidsperspektiv anslo hun at det ville ta 2-3 år før ny skole kunne forventes ferdigstilt. Dette sa rådmann Øyvind Korsberg seg enig i.

– Det er vanskelig å si hva som er sikreste oppgjørsform. Vi må vente med beslutning inntil vi vet hva som blir igjen av bygget. Vi må nok forvente at det er nærmere tre år enn to før ny skole er på plass, sa Korsberg.

Modulskole på ekstraordinært møte

Rådmannen kunne samtidig opplyse at ordningen med ungdomstrinnet fra Nordkjosbotn skole på den videregående skolen ikke videreføres.

Når det gjelder ståa for modulskole, kunne ordfører Laila Johannessen informere om anbudsfrist var sist fredag.

– For å ikke måtte til neste oppsatte kommunale møter vil det bli innkalt til ekstraordinære formannskaps – og kommunestyremøter 16. mai. Dette for å behandle modulskole og bevilgning til brannstasjonen, sa Johannessen.

Powered by Labrador CMS