Fikk fradelt eiendom

Bård Widar Olsen fikk tillatelse til fradeling av eiendom på Bakkeby i Malangen.

Publisert

Som rådmannen innstilte på var et enstemmig formannskap enige i at delingstillatelse gis med vilkår om at gnr/bnr 80/6 blir lagt som tilleggsjord til gnr/bnr 79/5

Avgjørelsen begrunnes med at etter vurdering av hensynet til vern av arealressurser, om delingen vil føre til en driftsmessig god løsning, om delingen kan føre til drifts- og miljømessige ulemper, er det ikke er kommet fram momenter som taler mot deling. Det gis derfor samtykke til deling.

Powered by Labrador CMS