Anne-Lise Berg Strømsmo utenfor Seterveien barnehagen.

– Smålig av kommunen å kutte i tilbudet til de minste

Foledre fortvilet over at det blir kutt i tilbud til de minste.

Publisert

Anne-Lise Berg Strømsmo er leder av samarbeidsutvalget i Seterveien barnehage.

– Vi mottok informasjon fra om barnehagen om at det er innført innkjøpskontroll i kommunen.

Som et resultat av innkjøpskontrollen avlyses den planlagt turen til Eggen gård. Turen har vært registrert i årsplanen siden våren.

Berg Stømsmo synes det er smålig av kommunen å kutte i tilbudet til de minste.

– Turen koster bare 4200 kroner, så jeg synes det er rart at det skal gå ut over barna vår at kommune vil spare penger. Det bør i ikke gå ut over dem.

Videre forteller hun at turen har vært en tradisjon i flere år.

– Når jeg var at når flere av barna her begynner på skolen så snakker de om minner fra barnehagen. Det er mange elever som oppigjennom tiden har trukket fram turen til Eggen gård som en fin ting.

For henne handler det om mer enn selve turen i seg selv.

– En ting er at barna kan dra til gården med foreldrene sine på fritiden. Men vi vet at folk har ulike forutsetninger for å dra, om de har tid og råd. Dessuten er det noe med det å reise felles som barnehage. Det er mange ting barna kan jobbe med både i forkant og i etterkant av turen, for å få mye ut av det, forteller hun.

Hun nevner også at de andre turene barna i fireårsalderen har vært på har vært til fots. En fin ting med denne turen var at ungene skulle få ta buss og oppleve at Bardu er mer enn bare Setermoen sentrum.

Berg Stømsmo forteller at hun har snakket med flere foreldre som er enige med henne.

– Vi vurderer å lage en Spleis eller å eventuelt høre om det er noen bedrifter som vil sponse turen, forteller hun.

Styrer av barnehagen Monica Hertwig ønsker ikke å kommentere saken, og trekker frem at det ikke er hennes ønske å kutte ut turen.

Etatsleder for oppvekst i Bardu Kommune, Lars-Georg Nordhus synes også det at det er synd at turen kuttes.

– Når kostnaden må ned så må noe bort. Planlegge andre aktiviteter som er billigere. Barnehagen gir et godt tilbud til ungene, og det er synd at at turen kuttes, men det er en av flere ting som blir kuttet i kommunen. Når vi har innkjøpskontroll, må noe bort forklarer Nordhus.

Kommunedirektør Stine Jakobsen Strømsø, sier at hun ikke kjenner til de spesifikke situasjonene, og uttaler seg på generelt grunnlag.

– Bardu kommunen står i en vanskelig situasjon. Og det er ikke slik at man kan si ja til alt så lenge det bare er småpenger. Noen er må ta de kjipe valgene.

Powered by Labrador CMS