Berit Sandnes Wikstøl ser frem til folkemøte om datalagringssenteret.

Arrangerer folkemøte om datalagringssenteret: Vil høre innbyggernes vurdering av prosjektet

Ap, H og V arrangerer folkemøte om datalagringssenteret.

Publisert

Sist kommunestyremøte, 24. april ble det avgjort at datalagringssentersaken blir utsatt i påvente av et folkemøte om tiltaket. Nå er planene for møtet klar.

Det er Bardu Arbeiderparti, Bardu Høyre og Bardu Venstre som står som arrangører. Møtet skal være 22. mai klokken 18.00 på Bardu skole- og kulturarena.

 Det var Berit Sandnes Wikstøl (Ap) som kom med utsettelsesforslaget:

Det hadde følgende ordlyd: «H, V og Ap ønsker en utsettelse av saken i påvente av et folkemøte som kan virke oppklarende mot neste kommunestyre i juni».

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

 Ordfører, Toralf Heimdal uttalte at han ikke hadde noe imot et folkemøte, men at kommunen ikke kunne stå som arrangør.

 – Nordkraft innleder med sin informasjonsdel. Andre som vil fremlegge sitt syn kan gi beskjed til meg, forteller Sandnes Wikstøl.

 Hun har satt en maksgrense på innlegg til tre minutter og det åpnes for spørsmålsrunde etterpå.

 – Formålet er å imøtekomme engasjementet til innbyggerne i en sak som skal opp i neste kommunestyremøte 19. juni, forteller hun.

Hennes forhåpninger og forventinger er at alle som ønsker skal få lov å si noe.

– Jeg ønsker at dette blir konstruktivt og rettferdig. Jeg ønsker ikke masse krangling, men at man kommer fordi man har lyst til å lære mer, og at folk tør å si hva de mener og hvorfor.

– Ønsker man ikke holde fremlegg, håper jeg man tør stille spørsmål.

Lederne for arrangementet Terje Nyberget (H), Vilhem Kjelsvik (V) og Berit Sandnes Wikestøl (Ap) ser for seg at de vil ta på seg rollen som ordstyrer, eller at de finner en ordning på det.

Anne Gardsteig Strømsmo bor i Solbu byggefelt.

Anne Gardsteig Strømsmo bor i Solbu byggefelt som grenser til støysonen for datalagringssenteret. Hun har vært engasjert i saken over lengre tid og fulgt saken tett.

– Har vi kraftoverskudd? Vi har informasjon om at vi ikke har kraftoverskudd, verken Troms eller Finnmark har kraftoverskudd. Kun litt i Nordland. Derfor stiller vi oss undrende til at Nordkraft sier vi selger kraftoverskudd til Sverige, sier Gardsteig Strømsmo.

At saken ble utsatt på kommunestyret 24. april stiller hun seg også undrende til.

– Kommunen har jobbet med dette i minst fem år. Det finnes mange datalagringssentre rundt om i landet som det går an å innhente informasjon om. Ellers er det mange kommentarer vedlagt saken, som belyser det hele, påpeker hun.

– Ved valget stemmer man på det partiprogrammet som passer, for den enkelte, og vi har forventinger til dem vi stemmer inn, sier Gardsteig Strømsmo.

Powered by Labrador CMS