Ordfører Toralf Heimdal har mange tanker om hvordan man kan styrke Forsvaret.

Tror befalsutdanning vil styrke Forsvaret i nord

Nylig la regjeringen fram langtidsplanen for Forsvaret. I etterkant ble det arrangert en høring på Stortinget om den. Barduordfører Toralf Heimdal deltok digitalt på høringen.

Publisert

Rekruttering til Forsvaret i nord ser ordføreren flere utfordringer med.

– Det er ganske store utfordringer med å rekruttere offiserer. Kompanisjefer, bataljonssjefer og andre viktige stillinger står ubesatt i lengre tid, fordi man ikke får tak i kvalifiserte søkere i nord, sier Heimdal.

Videre forteller han at i Garden som er ei underavdeling i Hæren har mange søkere. Ordføreren tror det kommer av at krigsskolen er på Linderud i Oslo, og at det er veldig mange lokale ungdommer der som søker seg dit.

– Det er en flott skole, som også er ettertraktet sivilt. De jobber der i noen få år, men ikke tilstrekkelig lenge til at de kan søke seg stillinger i operasjonsområdet her i nord, forklarer Heimdal.

Han trekker paralleller til årsaken til at man åpnet UiT, Universitetet i Tromsø.

– Det ble åpnet fordi man manglet leger, tannleger og andre yrkesgrupper i Nord-Norge. Man fikk på plass de utdanningene for å rekruttere studenter lokalt fra området. Disse studentene kunne igjen tenke seg og bo og jobbe i nord, sier han.

Vil satse på Nord-Norge

Tilsvarende satsingen som universitetet ønsker Heimdal en styrking av Forsvaret i nord.

– Forsvaret er ganske alene om å kun utdanne i sør. Til og med politiet har startet utdanning i Bodø og Alta, sier Heimdal.

– Jeg tenker det er på høy tid at Forsvaret satser mer på Nord-Norge.

Det er tre kategorier utdanning i Forsvaret, i tillegg til at verneplikt også er en utdanning.

– Det er utdanning av spesialister, slik som vognkommandør, vognførere også videre. I Hæren kan man også gå lagførerskole på Rena. Jeg mener at det bør etableres en avdeling av lagførerskolen også her i nord slik at de som allerede har etablert seg her slipper å flytte til Rena for å gå lagførerskolen.

Skolen trenger ikke nødvendigvis å være i Bardu ifølge ordføreren, men i Indre Troms i hvert fall.

– Den må nesten være der tyngdepunkter og materiellet er. Skal du utdannes på stridsvogn må du være der stridsvognene er.

Den andre utdanningsformen er befalsutdanning. Tidligere var det befalsskole i Harstad den er nå lagt ned.

– Nå er det befalsskole på Sessvollmoen rett i nærheten av Gardemoen, men den flyttes nå til Kjevik utenfor Kristiansand. Jeg tror ikke det er veldig mange nord-norske ungdommer som kommer til å reise til Kjevik for å ta befalsutdanning.

Den siste utdanningen er offiserskolen som ligger på Linderud i Oslo.

– Det er attraktivt for østlandsungdommer, fordi de får gratis bolig. Det er attraktivt for dem å ta krigsskolen og så hoppe over på en sivil master etterpå. Da utdanner vi folk i militæret til en sivil sektor, det fører til at vi bestandig vil ha bemanningsutfordringer.

Ordføreren mener at om vi får til utdanning i nord så vil det være mye lettere å få lokalrekruttert ungdommer til å stå lengre i jobb.

– De som er lokalrekruttert i forskjellige stillinger de blir lengere, slår Heimdal fast.

Må lønne seg

– Skal vi lykkes med å beholde folk i Forsvaret, må det lønne seg å bo der det er mest bruk for dem, og det er i operasjonsområde i nord. I dag har offiserer i Oslo bedre betalt enn offiserer i operasjonsområdet. Det er uheldig. Det burde være motsatt, sier Heimdal.

Heimdal forteller at kommunen har foreslått å det skal være en beredskapsstilling.

– Det skal være et beredskapen for de som bor her også i helgene for det er viktig. Det svekker den operative beredskapen at mange pendler. Dette svekker beredskapet i helga for om det da skjer noe i helga, så er det ingen der.

Ikke minst i ferier reiser mange.

– Det blir da veldig tomt i Setermoen leir, og dette vet selvfølgelig fienden om, advarer Heimdal.

 I tillegg mener han at det må bygges boliger, og stimulere til at de ansatte bygger egne boliger.

– Da mener jeg at nedskriving av boliglån er veldig bra.

I forhold til langtidsplanen i Forsvaret burde, stillinger legges der de har mest relevans.

– Avdelingen Forsvarsmateriell (FMA) har 1500 ansatte i Oslo området. De ansatte skal følge opp det nye materielle, og utvikle det sammen med Forsvarsindustrien. Det mener jeg at de gjør best her i nord som materiellet er.

Han mener derfor det bør etablerer kompetanseklynger.

– Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og FMA, og forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), i tillegg til større staber i Forsvarsbygg må flyttes nordover. Det er veldig viktig at man ikke bare har kuler og krutt i nord. Ledelsen for hæren og brigadeledere er her og det å kunne samarbeid tett er helt avgjørende.

Han mener ar Nord-Norge er en logistikkmessig underskuddsregion.

– Vi har veldig en liten del av samfunnets logistikkressurser i nord. Det betyr at forsvaret selv er nødt til å etablere den logistikken. I sør kan de samarbeide med sivile store verksteder, som kan gjøre oppdrag for Forsvaret i en krisesituasjon.

Heimdal trekker frem at i Indre Troms er det ikke slike store verksteder.

– Det er ikke veldig mye logistikk til å drive logistikk. Man er nødt til å etablere og gi kontrakter til lokalt næringsliv.

Powered by Labrador CMS