Daglig leder ved Synergiparken, Helge Rikardson, ser bekymringsfullt på at det var en person som ikke var evakuert til tross for at brannalarmen gikk.

Elev sov på internatet under brannutrykning:  – Svært bekymringsfullt

Brannalarmen skulle vise seg å være falsk, men da brannpersonellet kom fram til stedet, møtte de på en situasjon som skapte bekymring.

Publisert

I syvtiden på morgenen mandag 8. april rykket brannvesenet i Målselv ut til Synergiparken.

Ifølge brannvesenets rapport av hendelsen, som er gjengitt i et dokument Nye Troms har fått innsyn i, fikk brannvesenet alarm fra 110-sentralen om brannalarm i det som nå er Synergiparken.

Underveis i utrykningen hadde «noen på vgs» (tidligere har Synergiparken-byggene rommet gamle Bardufoss videregående skole, journ. anm.) ringt vaktsjefen og fortalte at det var snakk om en falsk alarm. Ifølge rapporten ble det fortalt til innringer at dette måtte tas med 110-sentralen, og utrykningen fortsatte så.

Spark og slag

Senere kom det fra 110-sentralen at de hadde fått telefon fra Synergiparken om at det var snakk om en falsk alarm, og at alarmen var avstilt, men stod aktiv. Vaktlederen valgte likevel å fortsette utrykningen ettersom brannbilen nesten var framme. Da brannmannskapene kom fram ble de møtt av tre personer med tilknytning til bygget, som fortalte at «det ikke var noe».

Vaktleder ville likevel se rommet der brannalarmen var utløst, men det fantes ikke en nøkkel til det aktuelle rommet. Brannmannskapene fikk beskjed om at det ikke lå noen der.

Etter flere slag og spark mot døren, kom det ut en person som lå og sov.

– Bekymringsfullt

Daglig leder i Synergiparken AS, Helge Rikardson, forklarer at Synergiparkens brannvarslingssystem er koblet opp slik at det sender en automatisk varsling til brannvesenet på Bardufoss.

– Først gikk brannalarmen i en trappeoppgang og det ble fort verifisert at dette var en falsk alarm. Så gikk brannalarmen på nytt på et forlegningsrom, men da var brannvesenet kommet til Synergiparken, sier Rikardson.

Sammen med personell fra Bardufoss videregående skole og brannvesenet gikk Synergiparken for å sjekke det rommet hvor brannalarmen hadde bli utløst.

At det var en person inne på rommet som ikke hadde blitt evakuert da brannvesenets personell ankom til tross for at alarmen hadde gått i hele bygget, mener Rikardson er meget bekymringsfullt.

– Det viste seg heldigvis at dette også var falsk alarm. Sammen med 110-sentralen i Tromsø og vår leverandør Caverion Norge AS i Harstad ble det umiddelbart startet feilsøking på anlegget for å finne ut hvorfor dette skjedde. Strakstiltak ble iverksatt og i tillegg presiserte vi for Bardufoss videregående skole viktigheten av internatvakta sin rolle ved brannalarmer, sier Rikardson.

Rutiner

Ifølge Rikardson er det Troms fylkeskommune som leier internatbygget der den falske alarmen oppstod, og han sier det er leietaker som har ansvar for å etablere og følge opp gode rutiner for å ivareta slike hendelser som den som oppstod.

– Skolen har også ansvar for kontroll på personer som overnatter på Internatet. Skolen skal også gjennomføre jevnlige brannøvelser med elevene. Synergiparken ba etter hendelsen Bardufoss videregående skole om en dokumentasjon på rutiner ved brannalarm. Denne dokumentasjonen ble også sendt til brann og redning i Senja kommune, sier Rikardson.

Han legger til at det under militærøvelser alltid søkes godkjenning hos brann- og redning og i Senja kommune, som Målselv kommune har samarbeid med, for midlertidig overnatting av militært personell.

– Kun bygninger med godkjent brannvarslingssystem og direkte varsling til 110-sentralen blir da benyttet. Ved godkjenning blir antall personer og hvor disse ligger på bygget samt tidsrom, oversendt til Bardufoss brannvesen for hver gang. Når det er mange personer eller unge mennesker som bor i Synergiparken, krever vi også at det skal være våken brannvakt til stede, noe som Bardufoss videregående skole har på internatet, sier Rikardson.

Større søkelys

Han forteller også at Synergiparken har utarbeidet en egen HMS-håndbok (helse, miljø og sikkerhet), hvor viktigheten av blant annet brannøvelser blir presisert.

– Vi ser imidlertid at vi på våre vernerunder må ha større søkelys på brannvern gjennom det ansvaret den enkelte leietaker har. Sammen med vår leverandør og tilsynsmyndighet har vi også startet et arbeid med å oppgradere brannvarslingssystemene for å prøve å minske antall feilvarslinger til 110 sentralen, sier daglig leder hos Synergiparken AS, Helge Rikardson.

Powered by Labrador CMS