Brannen blusset opp etter at bygget ble åpnet, og spredte seg til de andre boenhetene.

– Kan sannsynligvis ikke straffes

Mannen som tente på rekkehuset i Krokbekken er trolig for syk til å dømmes for brannstiftelse.

Publisert Sist oppdatert

22. desember i fjor brant et rekkehus på Bardufoss. En av beboerne i den kommunale boligen ble pågrepet på stedet og fengslet. Han erkjente å ha startet brannen. 

Totalt ble fire leiligheter totalskadd i brannen. 

Mannen ble først varetektsfengslet ved surrogat på UNN Åsgård da han hadde behov for psykisk helsehjelp. Senere avgjorde retten at han skulle overføres til varetektsfengsel, men han har likevel forblitt innlagt på UNN. 

Mannen i 30-årene er tidligere dømt for ildspåsettelse, og retten mener det er stor fare for gjentakelse om han slipper fri. For brannen i Krokbekken er han foreløpig kun siktet og tiltalen er ikke klar. 

Påtalemyndigheten har bedt om forlengelse av varetekt. I kjennelsen kommer det frem at UNN Åsgård ikke har samtykket til dette fordi det ikke er tatt ut tiltale, og den sakkyndige erklæringen ikke var klar. 

Når retten skulle ta stilling til videre fengsling var denne klar og det kommer frem at mannen har alvorlige sinnslidelser og betydelige rusproblemer. 

Retten mener mannen etter all sannsynlighet ikke var tilregnelig da han startet branne, og kan derfor ikke straffes.

«Etter rettens oppfatning er det klar sannsynlighetsovervekt for at siktede har, og på handlingstidspunktet hadde, en sterkt avvikende sinnstilstand og antas å være straffri», heter det i kjennelsen. Retten mener derfor varetektsfengsling er uforholdsmessig og at mannen bør få varetektssurrogat ved UNN tross manglende samtykke.

Det skal ikke gjenstå mye etterforskning før en tiltale er klar, retten avgjør at mannen må forbli på institusjon frem til 5. juni.

Powered by Labrador CMS