– Nå flyr vi til Trondheim, spøker Ivar B. Prestbakmo, Nils Ole Foshaug og Sandra Borch.

Flyskolen på Bardufoss får 7,5 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett

14. mai legges revidert nasjonalbudsjett frem. Der vil det ligge 7,5 millioner til UiT og flyverutdanningen på Bardufoss.

Publisert

 Bachelor i luftfartsfag ligger under UiT og utdanningen består av tre år der første året er i Tromsø og de to resterende tas på Bardufoss på UTSA (University of Tromsø School of Aviation).

Ivar B. Prestbakmo, statssekretær for forskning og høyere utdanning, mener dette gjør at man kommer opp på et nivå der man både kan drifte og rekruttere studenter.

– Viktig fordi vi har behov for piloter i Norge. Dette er den eneste statlige pilotutdanningen i landet. Det er kjempeviktig at utdanningen sikres i forhold til nok instruktører og driftsøkonomi, som igjen gjør at man kan få fly som driftes, forteller Prestbakmo.

Videre poengterer han at utdanningen har høye søkertall.

– Fantastisk at vi får dette til, og at gode økonomiske rammer framover er sikret.

 Nils Ole Foshaug opplyser at regjeringen gjennom revidert nasjonalbudsjett har sikret de nødvendige midlene for at man skal kunne drifte år 2024 som normalt.

– Universitetet i Tromsø sin flyutdanning/ UTSA har hatt utfordringer i forhold til det økonomiske og drift. Justeringen i nasjonalbudsjettet angående flyverutdanningen var helt nødvendig.

 Skolen tar opp 12 studenter per halvår. Til sammen 24 elever per år.

Adrian Barone, Nils Ole Foshaug, Ivar B. Prestbakmo og Sandra Borch (foran), er glad for midllene til utdanningen.

– Hvis det ikke hadde vært for midlene hadde de ha satt stopp på inntak av nye studenter, understreker Foshaug.

Varige midler!

– Dette har vært en viktig sak for både meg og Nils å få til. Det er ikke enkelt å få til varige midler i et revidert nasjonalbudsjett. Vi har jobbet iherdig med både statsministerens kontor og finansdepartementet for å klare å få dette til, sier Sandra Borch.

Borch og Foshaug skryter av utdanningen og synes den er essensiell - både for Norge og Norden.

– Det kommer studenter fra hele Norden hit, og det er en av de mest populære studiene som finnes, påpeker Borch.

Samtidig er fagmiljøet på Bardufoss er en av de sterkeste og beste i hele Europa, fastslår hun.

Foshaug trekker frem at de som utdanner seg i Bardufoss blir «Artic proven», altså at de blir lært opp til å drive i tidvis krevende klimatisk e forhold.

Ivar B.Prestbakmo, Sandra Borch, Nils Ole Foshaug får omsivning av teorisjef på flyskolen Adrian Barone (th).

– Det har vært viktig å skaffe ei sikkerhet for det kompetansemiljøet som er her. Nå ser vi at dette synet deles av regjeringa prioriterer det via revidert nasjonalbudsjett.

– Vi skal selvfølgelig også jobbe videre for å styrke dette fremover også.

Universitetet sin tilstedeværelse er viktig for hver region Det betyr arbeidsplasser. Det betyr aktivitet, og det betyr muligheter for å se sivilmilitært samarbeid videre. Dette gir universitetet en trygghet til å utvikle videre, sier Foshaug.

Adrian Barone er teorisjef på UTSA, Han opplyser at pengene vil gi dem spillerom gjennom å få nok fly, og ikke minst nok instruktører på plass, slik at de klarer å uteksaminere studentene i tide.

– Det vil forhåpentligvis føre til at vi kan komme frempå når det gjelder ressurser. Vi har i mange år nå hele tiden vært bakpå, og vi har prøvd å slukke branner her og der.

Planleggingen har derfor blitt begrenset til nær framtid.

Ordfører Martin Nymo trekker frem at intensjonen  til  universitetet var å få 15 millioner i tilleggsstøtte.  

–  Jeg registrer at de kun har bevilget halvparten av det universitetet ønsket. De ønsker 15 millioner for å fullfinansiere utdanninga i 2024. Det gjør at man mest sannsynlig går glipp av muligheten til å ta inn 12 studenter siden man ikke tok inn noen i januar, sier Nymo.

Det er god løsning at det er permanent støtte, det vil sikre studie. 

– Det gjør at vi kan starte arbeid med å realisere studentboliger i Bardufoss sentrum, sier ordføreren.

Powered by Labrador CMS