Morten Tomter er rådgiver for Målselv kommune. Han håper at folk tar kontakt med ham i forbindelse med boligsaken.

Leter etter boliger til de som sliter å komme inn på det ordinære markedet

Målselv kommune håper at flere vil stille sine boliger til disposisjon fra og med 2025.

Publisert Sist oppdatert

Målselv kommune er på «jakt» etter boliger til folk som av ulike årsaker ikke kommer seg inn på det ordinære boligmarkedet i Målselv.

Over tid har behovet meldt seg, og det har blitt gjort et kommunestyrevedtak på at dette prosjektet skulle settes i gang.

Det er 24 boliger kommunen nå trenger. 

– Over tid har vi registrert at det er en mangel på boliger, spesielt til førstegangsetablerere som vil ut fra gutte- eller jenterommet og inn i noe eget. Vi registrerer også at vi har for få kommunale boliger. Det er for mange som får avslag på sine søknader om kommunal bolig, så vi håper da at boliger med tilvisningsavtale kan være et supplement til kommunale boliger, sier rådgiver Morten Tomter til Nye Troms.

– En tilvisningsavtale betyr at vi gjør en avtale med en utbygger som skal eie, drive og forvalte, og leie ut, utleieboliger. Og så vil man i den avtalen få det til å inngå et punkt om at 40 prosent av boenhetene skal kommunen til en hver tid kunne tilvise til de som har behovet, sier tomter.

Visse krav

Det er riktignok ikke hvilke som helst boliger som kommunen er interessert i å inngå avtaler om. Husbanken stiller visse krav til at det skal være tilgang på offentlig transport i området, at det skal være en viss nærhet til butikk, skole og barnehage.

– Det stilles visse krav fra Husbanken til offentlig transport i området, nærhet til butikk, skole og barnehage. I kriteriene til Husbanken er det sagt at det kan være nybygg, ombygging av bygningsmasse, eller at en noen velger å kjøpe et objekt og gjøre de(t) til utleieboliger. Det er flere alternativer og mange muligheter, sier Tomter.

– 20 år vil kontrakten være på. Gulroten for en utbygger er at ved å inngå en tilvisningsavtale er at utbyggeren får rimelig lån fra Husbanken. Det vil være et rentenivå som ligger under det man ville fått i andre banker.

Møte i juni

Tomter presiserer at dersom det skulle være interesse i befolkninga for å leie ut boligene sine, så må de ta kontakt med han.

Det skal også inviteres til et møte i midten av juni for de som slår til på bolig-prosjektet.

– Det vil inviteres til et møte i midten av juni slik at eventuelle utleiere får stille spørsmål til Husbanken. Det blir en viktig milepæl, sier Tomter.

Utbyggere Målselv kommune eventuelt inngår avtale med vil være i posisjon til å søke lån i Husbanken i starten av 2025.

Powered by Labrador CMS