Politioverbetjent Katrine Grimnes ved Midt-Troms Politistasjonsdistrikt sier at det ikke er funnet beviser i saken.

Ikke funnet beviser på bruk av narkotika under Døladilten-festen

Etter Døladilten har det oppstått rykter om bruk av narkotika på selve premiefesten. Disse ryktene mener politiet det ikke er noe hold i.

Publisert

Den 13. april arrangerte UL Bardujord arrangementet «Døladilten», hvorpå det ble arrangert premieutdeling og fest i etterkant.

Ifølge UL Bardujord-styrmedlem Torbjørn Køhl, som uttalte seg om ryktene denne uka, gikk festen rolig for seg. Likevel var det noe oppførsel på festen som enkelte fant mistenkelig.

Et par dager etter begynte det å gå rykter om narkotikabruk under festen.

Politioverbetjent Katrine Grimnes ved Midt-Troms politistasjonsdistrikt sier at politiet ikke har fått indikasjoner eller beviser på at det ble brukt narkotika under festen.

– Nei, det har vi ikke. Vi var der på en liten åstedsbefaring og gjorde noe tester et par dager i etterkant, men testene var negative, sier hun.

Tilstedeværelse

Grimnes sier at politiet ikke har noen spesielle tiltak som er rettet mot ungdomslag som sådan, men at politiet ønsker å vise tilstedeværelse på arrangementer der det kan befinne seg ungdom.

– Når det gjelder ungdomsfester eller fester der vi vet at det vil være et stort innslag av mindreårige, så ønsker vi å vise tilstedeværelse, og vi tenker at tilstedeværelsen vil forebygge straffbare handlinger. Deriblant også bruk av narkotika, sier hun.

Hun avviser at det er noe hold i ryktene.

– Nei. Mot festen ble det ikke undersøkt på bakgrunn av opplysninger mot konkrete personer. Dette var en ren åstedsbefaring med de hjelpemidlene vi har til rådighet. Dette var et par dager rett i etterkant av selve festen, sier hun.

Det er ikke opprettet straffesak på forholdet.

– Det var bare en generell bekymring fordi noen hadde gjort observasjoner som de syntes var mistenkelige. Det er vanskelig å konstatere at det har vært brukt noe, når man ikke har konkrete bevis for det, sier politioverbetjent Katrine Grimnes.

Powered by Labrador CMS