Grøftingsskandalen ved Elverum gård

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget uttrykker skribentens egne synspunkter.

Roald Langnes 

Det er med dyp forakt og frustrasjon at vi som innbyggere må ta opp den siste handlingen fra Målselv kommune angående grøftingen av veien ned til Elverum gård. Det er uakseptabelt at veien, hvor daglig trafikk består av biler, lastebiler, skolebusser og gående, har blitt redusert fra 6 meter til 4,5 meter og deretter tilbake til 6 meter igjen, og det er den bredden denne vei skal ha. Dette er en skandale og en uforsvarlig handling å ha 4,5 meter på en sånn vei som setter liv i fare.

Det er uforståelig hvorfor massene som graves opp ikke kan brukes på andre steder, for eksempel til å slakke ut bratte skråninger. Dette virker som et åpenbart forsøk på å unngå en mer trafikksikker, kostnadseffektiv og miljøvennlig tilnærming til prosjektet. Mangelen på fall på grøftene og fraværet av utløp gjør situasjonen enda mer uforståelig og farlig.

Etter en befaring med representant fra Målselv kommune og 2 innbyggere ble møtt med en arrogant holdning som er fullstendig uakseptabel for en representant for en offentlig etat. og her kan man undres på om det er rett kompetansen til prosjektlederen fra Målselv kommune til sånne jobber. Å høre fra representant side at de prioriterer veiene i boligfeltene på bekostning av veiene i distriktene er direkte opprørende. Å hevde at et liv i boligfeltene er mer verdifullt enn et liv i distriktene er dypt støtende og antyder politisk favorisering som ikke kan tolereres. Det er svært bekymringsfullt at flere innbyggere har forsøkt å kontakte kommunen angående saken, Her ser det ut som dem bevist ikke svarer når dem ser hvem som ringer. Dette er helt forkastelig.

Den arrogansen og ukulturen som har fått fotfeste i kommunen er uutholdelig. Ansatte i en kommune skal være der for folket, ikke mot dem. Det er på høy tid at kommunen tar ansvar for sine handlinger og rydder opp i denne kaotiske situasjonen.

Vi stiller også spørsmål ved kompetansen til det firmaet kommunen har valgt å bruke til denne jobben. Har de virkelig den nødvendige kompetansen og erfaringen, inkludert sentral godkjenning? Det virker som om det har vært en total mangel på grundig vurdering og tilsyn med hvilket selskap som skal utføre slike kritiske oppgaver.

Vi krever at kommunen gjør jobben på nytt. også krever vi at resten av veien blir grøftet slik den skal, og vi forventer at kommunen følger nasjonale standarder og retningslinjer for slike oppgaver. Det er også viktig at kommunen åpner opp for dialog med innbyggerne for å sikre at deres bekymringer og behov blir tatt på alvor.

Powered by Labrador CMS