Hvem er egentlig lokalbefolkninga?

– Som leder er det smertefullt å se lange bekjentskaper bli utfordret av disse utviklingene, men det er viktig å anerkjenne at all utvikling medfører en viss grad av uro og usikkerhet, skrier Storli.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget uttrykker skribentens egne synspunkter.

Johan Andre Storli

I min rolle som leder i Sør-Malangen Bygdelag og medlem av styret i Aursfjord Båthavn, har jeg stått i frontlinjen av et prosjekt som har vært både vitaliserende og polariserende for vårt samfunn. Aursfjord Båthavn har utløst en bred debatt blant sambygdinger, en debatt som har avdekket både lidenskap og motstand mot forandring. Jeg og styremedlemmer i andre lokale foreninger føler behov for å skrive denne artikkelen, og vi håper at der går ant å reparere broer i et delt samfunn.

Det er ikke til å legge skjul på at prosjektet har skapt splittelse. Noen innbyggere, blant dem Arne og Per-Eivind, føler at deres bekymringer ikke blir tilstrekkelig hørt. De representerer et mindretall som er skeptiske til de endringene som følger med utviklingen av båthavnen. Som leder er det smertefullt å se lange bekjentskaper bli utfordret av disse utviklingene, men det er viktig å anerkjenne at all utvikling medfører en viss grad av uro og usikkerhet.

Det er også viktig å påpeke at båthavnen har vært en katalysator for lokal økonomisk vekst. Den har skapt arbeidsplasser for maskinentreprenører, elektrikere, rørleggere, tømrere, og prosjektledere, og bidratt til økonomisk aktivitet i et område som har behov for nettopp dette. Debatten bør ikke kun fokusere på det som kan gå tapt, men også på det nye som kan vinnes.

Spørsmålet om alternative arbeidsplasser som kunne vært skapt, som vannkraftverk eller annen industri, er relevant, men ikke nødvendigvis realistisk gitt våre lokale forhold og ressurser.

Aursfjord Båthavn er et prosjekt forankret dypt i lokalsamfunnet, initiert og støttet av de som kjenner orden best – lokalbefolkningen selv. Grunneierlaget og Bygdelaget har begge støttet prosjektet fra starten med aksjekapital og en felles visjon om en bedre fremtid for alle i Sør-Malangen. Denne lokale forankringen sikrer at prosjektet ikke bare er drevet av eksterne interesser, men er dypt rotfestet i vårt felles ønske om å se vårt område blomstre.

Jeg har vært i samtaler med et bredt spekter av personer som benytter seg av båthavnen, og andre som befinner seg i området. Blant disse er leder i Aursfjord og Omegn Grunneierlag Mikael Kjeldsen. De rapporterer om en overveiende positiv opplevelse med Aursfjord Båthavn. Dette styrker vår tro på at båthavnen tjener et bredere fellesskap og ikke bare de umiddelbart lokale.

Som samfunnsengasjert innbygger i Sør-Malangen, er mitt ønske å fremme en dialog som overskrider enkel misnøye og motstand. Vi må jobbe sammen for å navigere de utfordringene utvikling medfører, med et åpent sinn og en vilje til å finne løsninger som tjener hele fellesskapet. La oss bruke denne debatten som en plattform for konstruktiv dialog og som et springbrett mot et sterkere, mer samlet Sør-Malangen hvor både gamle og nye tradisjoner kan blomstre side om side.

 

 

Powered by Labrador CMS