Eskil Dahl Olaussen er leder i plan- miljø- og næringsutvalget i Målselv kommune.

Kraftmangel hindrer etableringer på Andslimoen

Mangel på kraft vanskeliggjør etablering av alt fra elbilladere til bedrifter. Og i den forbindelse mener Eskil Dahl Olaussen at man bør søke etter et bredest mulig faktagrunnlag om kraftutvinning.

Publisert Sist oppdatert

Eskil Dahl Olaussen (H) er leder i plan- miljø- og næringsutvalget (PMNU) i Målselv kommune.

Som leder for dette utvalget er han bekymret for hva kraftmangelen vil si for framtidige etableringer på Andslimoen.

Nettleverandøren har ifølge Olaussen måttet si nei til etablering av elbil-ladestasjoner på grunn av kraftmangelen.

– Det er en kombinasjon av mangel på kraft og mangel på nett som gjør at det blir vanskelig. På Andslimoen er problemet mangel på nettkapasitet. Dette gjør at man ikke har nok kraft til eksempelvis elbilladere. Det er selskap som har fått nei på søknader fordi at det ikke er nok kraft der, sier Olaussen.

Regional problemstilling

Olaussen påpeker at problemstillingen ikke er unik i Målselv.

– Det er generelt problem i landsdelen at man har for lite kraft. Nettutfordringen er både lokal og regional.

Derfor er han ikke i tvil om at man på sikt bør innhente faktagrunnlag for å se hvordan man best, og mest skånsomt mulig, kan bygge ut krafta.

–  Vi skal gjennom et grønt skifte og det er ingen tvil om at vi må bygge ut mer kraft. Det er selvfølgelig en stor diskusjon om hvordan og hvor man skal gjøre det. Vi skal ikke stikke hodet ned i sanden og si konsekvent nei, men heller gjøre oss god på kunnskapsgrunnlaget som finnes og være søkende før man tar en avgjørelse, sier Olaussen.

Debattklimaet rundt temaet opplever ikke Olaussen til å alltid være like vennligsinnet.

– Det som har vært utfordrende i debattklimaet er at det er veldig mange myter og at det sies mye forskjellig, og da bør man forholde seg til fakta og det riktige kunnskapsgrunnlaget. Alle kommuner i Norge bør ta et ansvar i forhold til kraft, ellers får man priser som vi ikke har sett til nå. Vi har snart et underskudd i hele landsdelen. Vi berges av at det er et overskudd i Nordland, og i Sverige.

–  Vi vet at den store fornybare utbygginga i Sverige skal gå til å dekke deres behov. Når deres overskudd er borte så vil det merkes godt her, særlig når vi er knyttet så tett med dem.

–  Dette er et vepsebol av en sak, og jeg forstår det. Det er tross alt et naturinngrep. Derfor må man gjennomføre gode konsekvensanalyser for å se hvilken effekt et eventuelt anlegg vil ha på den befolkninga som bor i området, eller på naturen i området. Det er jo ikke usynlig, så jeg forstår at det skaper debatt, sier han.

Næringslivet

Han påpeker at også næringslivet vil være veldig avhengig av en større tilgang på strømnettet, nettopp fordi nye EU-krav blir stadig strengere.

– Elbiler har blitt et symbol på det grønne skiftet, men annen ting er at norsk næringsliv i framtiden vil få kjempeharde krav om at det skal lages varer med grønn energi. Det handler ikke bare om at vi skal ha billig kraft i husholdningene, men det er også viktig for næringslivet, som er tvunget til å gå gjennom det grønne skiftet.

– Det må det bli mer lukrativt enn det har vært for kommunene. Det er et signal til kraftselskapene og politisk nivå om at kommunene må sitte igjen med mer enn man har gjort tidligere. Det er kritisk i forhold til nordnorske arbeidsplasser, sier Olaussen.

Powered by Labrador CMS