Benedicte Rørholt er politiker i Sosialistisk Venstreparti, og er representant i kommunestyret. Nå søker hun permisjon fra vervet.

Har søkt om permisjon fra kommunestyret

Vil ta permisjon ut året.

Publisert

Benedicte Rørholt ble ved kommunestyrevalget i 2023 valgt inn som medlem av kommunestyret for Sosialistisk Venstreparti.

Det er grunnet helsemessige utfordringer at hun nå søker permisjon fra kommunestyrevervet, i første omgang ut 2024.

Dette kommer fram av sakspapirene.

Saken skal behandles i kommunestyret tirsdag 7. mai, men kommunedirektørens innstilling er at hun skal innvilges permisjonen.

Det er første vararepresentant Mari Kristin Kværndal som trer inn som fast medlem for SVs gruppe i perioden Rørholt har permisjon.

Rørholt vil imidlertid ivareta sitt verv som medlem av «Innkvarteringsnemnd - Bakkehaug», styret i Mellembygd Samfunnshus, samt kontrollutvalget.

Også Elly Amalie Wingstad fra Arbeiderpartiet har søkt om permisjon fra sine verv, ettersom at hun har planer om å flytte til Vadsø i minst ett år. Hun har nylig fått jobb hos Statsforvalteren.

Dermed må det letes etter en erstatter for henne i henholdsvis klagenemnda for eiendomsskatt, som møtefullmektig til forliksrådet, og som representant i meglerutvalget i konfliktrådet i Troms politidistrikt.

Elly Amalie Wingstad søker også permisjon fra sine verv.
Powered by Labrador CMS