Kommunestyret var helt enige om å bruke en million på Øverbygd-planen.

Skal bruke én million på Øverbygd-planen

I tråd med den varslede veksten til Forsvaret skal nå områdeplanen til Øverbygd revideres og fornyes.

Publisert

I forrige måned gikk formannskapet i Målselv inn for å bevilge én million kroner til finansiering utarbeidelsen av en plan som skal si noe om hvordan kommunene skal rigge til vann, avløp, strøm og vei i årene framover.

Kanskje den største årsaken til at dette har aktualisert seg, er den ventede veksten til Forsvaret. I langtidsplanen for Forsvaret ble det lagt til grunn en bruk av over 600 milliarder kroner de neste 12 årene.

– Vi har tett dialog med Forsvarsbyggs folk som jobber med plan innen for leir, sier kommunedirektør Frode Skuggedal.

Planen vil se på hele det sivile samfunnet som ligger uten for leiren på Skjold, og som nevnt inneholder dette alt fra vann til vei.

– Dette støtter oppunder utviklinga av leiren. Statsforvalteren har vi jobbet med rundt dette, og Statsforvalteren har sendt et skriv til kommunal- og distriktsdepartementet i Oslo, som tar for seg utfordringene som kommunene får når man skal gjennom Forsvarets kommende vekst.

– Vi har pekt på at vi som kommune bør være tidlig inne i Forsvarets planer, og vise versa. Vi har pekt på at det er behov for tilpasning i plan- og bygningsloven, i forhold til frister og høring.

Sakens innstilling var at det skulle bevilges inntil én millioner kroner for gjennomføring av områdeplanen for Øverbygd, og at pengene finansieres fra disposisjonsfondet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Powered by Labrador CMS