Ny grense mellom elv og sjø i Målselv markert med grønn linje.

Nå har Målselva fått ny elvegrense – igjen

24 . april vedtok statsforvalteren i Troms og Finnmark juridisk grense for elv-sjø i det anadrome vassdraget Målselva i Målselv og Senja kommuner. Det melder Statsforvalteren på deres hjemmesider. 

Endringen er størst på deltaets østre side i Målselv kommune. Ny grense har et knekkpunkt midtfjords for at grensen i størst mulig grad skal følge marbakken. Grensen er i vest fastsatt fra «Storsteinen» i Senja til et knekkpunkt midtfjords, og videre østover til grensa i Målselv kommune mellom eiendommene 1/114 og 1/70 , som ligger 200 meter nord for Furuneset.

Den nye grensen mellom elv og sjø medfører en tilsvarende endring i «100-metersonen» og «500-metersonen». Grensen for» fredningssonen» forblir den samme som før.

Den generelle regelen for fiske i sjø utenfor vassdrag med bestander av anadrome laksefisk, sånn som Målselva, er at alt fiske etter anadrome laksefisk og saltvannsfisk er forbudt fra grense sjø/elv og 100 meter ut i sjø (100-metersonen).

I Målselvfjorden er det en særregel for fisket innenfor fredningssonen, som reguleres etter forskrift om fiske i sjøen nær vassdrag, Troms. Disse reglene er ulike i fredningstiden (1. mai-15. september) og utenfor fredningstiden (16. september - 30. april).

Powered by Labrador CMS