Mellom parkeringsplassen og gapahuken som tilhører samme eiendom går kommunal vei. På vegne av utmarkslaget klagde Jens-Olav Løvlid (t.v.) og Hans Haug at dette skal medføre ny festetomt og doble kostnader. En klage som ble avvist av formannskapet.

Utmarkslag må søke om endring

Et enstemmig formannskap står på sitt vedtak fra i februar. Det betyr at Sagelvvatn utmarkslag må søke om endring fra to til én festetomt.

Publisert

Tidligere i vinter skrev Nye Troms sak om at det har kostet Sagelvvatn Utmarkslag over 82.000 i kommunale byggesaksgebyr for å bygge gapahuk, nybygg av HC-toalett og HC-fiskeplass med parkering.

Utmarkslaget mente dette var uhørt og krevde gebyrene slettet.

– I sak av 16.  februar er festetomten delt opp som to festetomter. Dette blir feil og medfører også at kostnaden med å opprette en festetomt blir fordoblet, sa lagets leder Hans Haug til Nye Troms.

Fått som omsøkt

Enhetsleder på plan og næring, Inge Eikelmann, mente derimot at utmarkslaget hadde søkt om to festetomter.

– En på hver side av Storbuktveien, og det har de fått, sa Eikelmann.

Han viste til at laget ikke er registrert i frivillighetsregisteret, så ifølge betalingsreglementet kan ikke bygningsgebyret tas bort av den grunn.

–  Laget kan selvsagt klage, men den må til politisk behandling. Som sagt må vi forholde oss til regler vedtatt av politikerne, sa Inge Eikelmann.

Tas ikke til følge

Mandag var klagesaken til behandling i formannskapet. Et enstemmig formannskap støttet rådmannen i at vedtak gjort i februarmøtet er godkjent i henhold til søknad.

Klage tas derfor ikke til følge og kommunen opprettholder eget vedtak. Kommunen oppfordrer tiltakshaver til å sende søknad om endring fra to til én festetomter.

Powered by Labrador CMS