Hege Hammer, avdelingsleder Bardu legekontor, Anne Grundnes Steien, avdelingsleder fysio/ergo og Åse Huske Michaelsen, avdelingsleder hjemmetjeneste, mener mangelen på drosje er fortvilende.

Fortviler over drosje-situasjonen i Bardu

Lederne innen helsesektoren i kommunen føler situasjonen på kroppen hver dag.

Publisert Sist oppdatert

Hege Hammer, avdelingsleder Bardu legekontor, Anne Grundnes Steien, avdelingsleder fysio/ergo og Åse Huske Michaelsen, avdelingsleder hjemmetjeneste er alle enige i at det er store vanskeligheter knyttet til transport.

– Vi ser at det er en utfordring i forhold til transport av våre brukere, forteller Huske Michaelsen.

Hun opplever at personer søker tjenester fra hjemmetjenesten fordi de ikke har noen til å kjøre seg til butikk, tannlege, og legebehandling hos fysioterapeut.

– Det er bare en drosje her, og det er kjempevanskelig. Vi har fått søknader til hjemmetjenesten der de problematiserer at det er vanskelig å komme seg til lege, butikk, tannlege, frisør også videre, fortsetter hun.

At det er krevende å få tak i taxi, gjør at flere søker tjenesten om hjelp til praktisk bistand. Men hjemmetjenesten er ikke er et transportselskap.

– Vi har noen som har bistand til handling, men for å få det må man fylle vilkårene for dette, forklarer hun.

Får konsekvenser

Hammer, som er avdelingsleder for legekontoret i Bardu erfarer utfordringer med at pasientene ikke kommer seg på legetimer.

– Når vi skal bestille taxi kan vi ikke ringe direkte til dem. Vi må ringe til Pasientreiser. Og så er det de som sender taxi. Det blir dobbel transport når det ikke kommer lokale biler, forteller hun. Dette får konsekvenser for drifta av legekontoret. og ikke minst for pasientene som ikke rekker legetimene.

Hammer har tidligere jobbet på legevakta.

– Jeg er kjent med at den har problemer, særlig på kveld og helg med pasienter som sitter i timevis før de blir hentet, forteller hun. I verste fall må ambulanse brukes unødig for å få pasienter inn på legevakta, noe som svekker beredskapen.

Hammer mener at pasientene er prisgitt at de har pårørende som kan kjøre dem om de skal til helsetimer.

Grundnes Steien kan opplyse at på hennes avdeling bestilles det reiser til pasienter som skal på fysioterapi.

– Vi bestiller gjennom pasientreiser og har opplevd i stadig større grad at pasientene ikke kan komme fordi det ikke er drosje som kan hente dem. Noen pasienter opplever også at de først får får avtale om drosje, bare for å oppleve at de ikke kommer likevel. Gjerne fordi de har fått andre oppdrag. Det er synd at både pasient og fysioterapeut da blir sittende å vente og får tomme timer, mener Grundnes Steien.

Ikke samfunnsøkonomisk

Fysioterapeuten må da bruke tiden på å finne ut om pasienten kommer eller ikke .

– Det har fungert til en viss grad når man har hentet drosjen fra sør i fylket, eller andre plasser enn Bardu. Dersom det her utvikler seg og blir verre, blir det å få konsekvenser for pasientene, som ikke får den behandlingen de både har behov for og krav på.

Michaelsen trekker frem at det ikke er særlig samfunnsøkonomisk å hente en drosje fra Narvik til Setermoen.

– Det er Pasientreiser som dekker det, og det er jo sponset av samfunnet, kan du si, understreker hun.

Pasientreise svarer

Frode Hvalryg er avdelingsleder for Pasientreiser ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Han har forståelse for utfordringen som fremstilles, men poengterer at det ikke er Pasientreiser som håndterer tilgang på taxiløyver i Troms fylke.

– Vår oppgave er å sørge for transport av pasienter som er rekvirert på medisinsk grunnlag. Denne jobben gjør vi i tett dialog med vår avtaleleverandør. Når det gjelder Bardu, så har vår avtaleleverandør lovet minimum fire samtidige drosjer på Setermoen på dagtid (kl 06-18 man-fre), i tillegg har de avtalt tilgjengelighet hele døgnet og i helger/røddager. Dersom det er saker behandlere ønsker vi skal se på, må de kontakte oss, sier avdelingsleder Frode Hvalryg.

Powered by Labrador CMS